Creatines

Potrebujete zvýšiť svoj výkon? Ideálnym riešením je kreatín, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri poskytovaní energie svalom. Práve kreatín vás nabije novou energiou. Vďaka tomu zvládnete trénovať dlhšie a intenzívnejšie, než ste boli doteraz zvyknutí. Je to látka, ktorá sa bežne vyskytuje vo svalových bunkách. Počas vzpierania a intenzívneho cvičenia pomáha svalom produkovať energiu. Z hľadiska chemického zloženia je kreatín podobný aminokyselinám, telo si ho dokáže vyprodukovať samo, no v obmedzenom množstve. Okrem zlepšenia fyzických možností pomáha svalom v regenerácii a zvyšuje produkciu anabolického hormónu.

  • Creatine

If you need to increase your performance, creatine is an excellent solution. It will charge you with new energy, thanks to which you will be able to train longer and more intensely than you were used to. It is a substance that is commonly found in muscle cells. During weightlifting and intense exercise, helps the muscles produce energy. In terms of chemical composition, creatine is similar to amino acids, the body can produce it itself, but in limited quantities. In addition to improving physical ability, helps muscles regenerate and increases the production of anabolic hormone.

You can combine both types of products, which increases their absorption and efficiency. Is ideal to take them in the morning, before and after training. Together with a training program and the necessary dose of discipline, the resulting effect will be seen really soon.